Dịch vụ cân bằng trọng tải và hướng dẫn chất xếp

  20/07/2015

Dịch vụ cân bằng trọng tải và hướng dẫn chất xếp 

Bộ phận cân bằng trọng tải có chức năng sắp xếp hàng hóa và xác định trọng tâm của máy bay. Công việc này nhằm tạo thế cân bằng cho tàu bay trong suốt quá trình bay. Do nắm giữ chiếc “chìa khóa thăng bằng” rất quan trọng này nên bộ phận trên đòi hỏi các nhân viên phải tính toán cẩn trọng và thật chính xác. Thông thường, các nhân viên trong Bộ phận cân bằng trọng tải phải thực hiện theo các công việc sau:

Thu thập thông tin

Để tiến hành phương thức cân bằng trọng tải hợp lý, các nhân viên thuộc bộ phận này phải thu thập tất cả điện văn là những thông tin liên quan đến chuyến bay. Các thông tin này được phân công từ mạng máy tính nội bộ. Bên cạnh đó, họ cũng phải nắm bắt được số lượng khách hàng giữ chỗ trên chuyến bay nhằm hiểu rõ hơn về trọng lượng khai thác thương mại của chuyến bay đó.

Chuẩn bị tài liệu

Như đã nói trên, việc cân bằng trọng tải đòi hỏi nhân viên có sự ghi nhận chính xác về các số liệu của chuyến bay. Vì vậy, họ phải thực hiện việc chuẩn bị tài liệu nhằm tạo nên sự chặt chẽ trong quá trình cân bằng trọng tải.

Việc chuẩn bị các biểu mẫu tài liệu bao gồm những bước sau:

- Bảng trọng tải và bảng cân bằng.
- Bảng hướng dẫn cân bằng.
- Phiếu dầu.

Ngoài ra, tùy từng loại máy bay được đưa vào khai thác mà các hãng hàng không có biểu mẫu sử dụng riêng. 

Bên cạnh đó, nhân viên cân bằng trọng tải sẽ điền vào các biểu mẫu này. Đó là các biểu mẫu như: bảng trọng tải và bảng cân bằng các thông số kỹ thuật có liên quan của tài liệu hướng dẫn khai thác bay tương ứng. Ngoài ra, họ phải thông báo về số lượng ULD hành lý (phương tiện chất xếp hàng hóa) được sử dụng thực tế cho chuyến bay đó. Sau cùng, bộ phận này sẽ thông báo số lượng ULD rỗng (nếu có) cho nhân viên hướng dẫn chất xếp.

Dự tính trọng tâm

Để dự tính trọng tâm và sắp xếp hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu kiện… hợp lý, nhân viên cân bằng trọng tải thực hiện các bước sau:

- Thứ nhất là lấy số liệu hành khách từ mạng nội bộ và số liệu hàng hóa từ phòng hàng hoá qua mạng nội bộ hay qua điện thoại.

- Thứ hai là dự tính trọng lượng máy bay không nhiên liệu EZFW (Estimated Zero Fuel Weight ) cho chuyến bay sắp cất cánh rồi gửi lên phòng điều hành bay qua mạng làm thủ tục. Sau đó, nhân viên lấy số liệu dầu nạp, dầu tiêu thụ cho chuyến bay từ mạng máy tính và điền vào bảng trọng tải, bảng cân bằng để tính trọng tải cho phép của máy bay.

Tuy nhiên, trong trường hợp tổ bay không cung cấp số liệu dầu nạp, dầu tiêu thụ tại phòng điều hành bay được thì nhân viên cân bằng trọng tải lập bảng dầu của chuyến bay đó. Họ sẽ giao cho nhân viên hướng dẫn chất xếp dầu của máy bay và thông báo cho bộ phận cân bằng trọng tải thông qua bộ đàm.

Tiếp theo đó là công việc chính của các nhân viên bộ phận này. Họ sẽ dự tính trọng tâm của máy bay theo bảng trọng tải và bảng cân bằng với số liệu hành khách, hành lý, hàng hóa… dự tính ở trên.

Hướng dẫn chất xếp hàng hóa

Bộ phận cân bằng trọng tải có chức năng kiểm tra danh sách hàng hóa do nhân viên phòng hàng hóa cung cấp. Danh sách này bao gồm

- Trọng lượng của từng lô hàng và tổng trọng lượng của danh sách hàng hóa.
- Tính chất các loại hàng đi trên máy bay ( hàng nguy hiểm, dễ vỡ, bảo quản sao cho không bị hư hại…)

Sau đó, họ sẽ nhập số liệu hàng hoá hợp lệ vào bảng trọng tải và lập bảng hướng dẫn chất xếp giao cho nhân viên chất xếp. Tiếp theo, họ thông báo cho nhân viên thủ tục về vị trí sắp xếp khách như dự tính cân bằng ở các bước trên bằng bộ đàm, điện thoại. Bên cạnh đó, họ luôn lưu ý những hành lý đặc biệt trong chuyến bay. Nếu công việc này hoàn tất, họ sẽ khóa chỗ trên mạng làm thủ tục. 

Với công việc cân bằng trọng tải, nhân viên ở bộ phận này phải luôn thường xuyên xem xét tình trạng trọng tải và cân bằng theo bảng trọng tải và bảng cân bằng.

Hoàn tất bảng trọng tải, bảng cân bằng

Sau khi nhận thông báo kết sổ chuyến bay từ nhân viên thủ tục bằng bộ đàm hay điện thoại, nhân viên cân bằng trọng tải sẽ nhập số liệu hành khách, hành lý thực tế lấy từ mạng làm thủ tục vào bảng trọng tải. Bên cạnh đó, họ còn lấy thông tin số liệu hành lý ở hầm chất hàng hóa qua bộ đàm (đối với chuyến bay sử dụng ULD) từ cán bộ phục vụ hành lý để nhập vào bảng trọng tải.

Và cuối cùng, đó là công việc tính toán trọng tải, trọng tâm thực tế theo số liệu thực tế của chuyến bay.

Các thủ tục giao nhận của bộ phận cân bằng trọng tải.

Kiểm tra danh sách theo chuyến bay

Trước khi ký tải, nhân viên cân bằng trọng tải phải kiểm tra hồ sơ đi kèm theo các chuyến bay do nhân viên trực tài liệu phụ trách. Hồ sơ đó bao gồm: danh sách hành khách, danh sách tổ bay và bảng thông báo hàng đặc biệt cho cơ trưởng (nếu có).

Ký bảng trọng tải và cân bằng

Nhân viên cân bằng trọng tải giao bảng trọng tải, bảng cân bằng trọng tải cho tổ bay sau khi tổ bay ký tên vào các biểu mẫu trên. Theo quy định, nhân viên của bộ phận này phải bàn giao bản chính của hồ sơ này cho tiếp viên trưởng.

Gửi điện văn theo chuyến bay

Nhân viên cân bằng trọng tải nhận bảng kế hoạch chất xếp hàng hóa và tiến hành gửi các điện văn có liên quan như sau :

- Gửi các điện văn theo từng loại điện văn thích hợp được quy định trong nghề.

- Đối với máy bay sử dụng ULD và máy bay không sử dụng ULD đều có từng loại điện văn cho phù hợp.

Nếu trong trường hợp nhân viên cân bằng trọng tải không đủ thời gian làm công việc trên vì nguyên nhân khách quan (như bận làm chuyến bay tiếp theo), nhân viên trực tài liệu sẽ là người gửi các điện văn trên.

Lưu hồ sơ chuyến bay

Sau khi gửi điện văn, nhân viên cân bằng trọng tải sẽ tiến hành lưu hồ sơ. Thông thường, một bộ hồ sơ hoàn chỉnh gồm có:

- Một bảng trọng tải.
- Một bảng cân bằng.
- Một danh sách hành khách.
- Một danh sách tổ bay.

Trên đây là thủ tục và các công việc mang tính đặc thù mà các nhân viên thuộc bộ phận cân bằng trọng tải phải thực hiện mỗi ngày. Họ sẽ là người hướng dẫn chất và sắp xếp hành lý nhằm tạo một thế cân bằng cho chuyến bay. Các nhân viên cân bằng trọng tải luôn làm việc liên tục vì số lượng chuyến bay cất cánh mỗi ngày ở các hãng hàng không là rất lớn.

Vì vậy, khi đã yên vị trên một chuyến bay, bạn chính là một nhân tố trong bài toán cân bằng trọng tải mà các nhân viên chuyên nghiệp ở bộ phận này thực hiện. Tất cả là nhằm mang đến một chuyến bay chất lượng cao cho hành khách.

9.  Dịch vụ phục vụ hành lý

Các vật phẩm không được chấp nhận dưới dạng hành lý ký gởi hoặc vận chuyển trong hành lý: Chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển hành lý hoặc vật phẩm trong hành lý như sau:
a. Các vật phẩm không được đóng gói đúng quy cách trong va ly hoặc các vật chứa thích hợp khác để đảm bảo có thể vận chuyển an toàn với sự chăm sóc và xử lý thông thường;
b. Các vật phẩm có thể gây nguy hại cho tàu bay hoặc người hoặc tài sản trên tàu bay, như các loại vật phẩm quy định trong Các quy định về Hàng hóa Nguy hiểm của tổ chức hàng không thế giới (ICAO) và Hiệp hội vận tải hàng không thế giới (IATA) và trong Điều lệ vận chuyển và Các điều khoản hợp đồng của chúng tôi;
c. Các vật phẩm bị cấm theo quy định của luật áp dụng, quy định hoặc lệnh của bất kỳ bang hay quốc gia nào nơi bay đến, bay đi và bay qua;
d. Các vật phẩm theo nhận định của chúng tôi là không thích hợp cho việc vận chuyển do trọng lượng, hình dáng, kích thước hoặc tính chất của chúng;
e. Các vật phẩm dễ vỡ hoặc dễ hỏng;
f. Động vật sống hoặc chết;
g. Hài cốt hoặc động vật;
h. Hải sản tươi sống hoặc đông lạnh hoặc các loại thịt, với điều kiện các vật phẩm này có thể vận chuyển dưới dạng hành lý xách tay nếu chúng tôi chấp thuận rằng chúng đã được đóng gói đúng quy cách. Chỉ những thùng xốp và/hoặc thùng giữ lạnh chứa đựng thực phẩm khô/không bị hư hỏng có thể được phép làm thủ tục sau khi các cơ quan chức năng đã kiểm tra nội dung bên trong. Nếu Hành khách từ chối việc kiểm tra, thì chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển Hành lý;
i. Súng và đạn dược;
j. Chất nổ, khí gas dễ cháy hoặc không cháy (như bình xịt phun sơn, khí butan, gas nạp hộp quẹt), khí làm lạnh (như bình dưỡng khí dưới nước, nitơ lỏng), chất lỏng dễ cháy (như sơn, chất pha loãng, dung môi); chất rắn dễ cháy (như diêm, bật lửa); hợp chất oxy hữu cơ (như nhựa cây); chất độc, chất lây nhiễm (như virut, vi khuẩn); chất phóng xạ (như Ra-đi); chất ăn mòn (như axit, kiềm, thủy ngân, nhiệt kế), chất có từ tính, vật liệu oxy hóa (như chất tẩy trắng); và
k. Vũ khí như súng, kiếm, dao cổ và các vật phẩm tương tự, với điều kiện các vật phẩm đó có thể được phép vận chuyển dưới dạng hành lý ký gửi hoàn toàn theo quyết định của chúng tôi vì những lý do rất đặc biệt. Những thứ này không được phép mang lên máy bay vì bất kỳ lý do gì.
- Hàng hóa có giá trị và dễ vỡ: Hành khách được khuyến cáo không ký gởi các vật phẩm này trong hành lý. Nếu các vật phẩm này được làm thủ tục hành lý ký gởi, khách hàng đồng ý chịu mọi rủi ro vận chuyển. Các vật phẩm này bao gồm tiền, nữ trang, kim loại quý hiếm, đồ dùng bằng bạc, đồ điện tử, máy vi tính, máy ảnh, máy quay phim, giấy tờ có thể chuyển nhượng, chứng khoán, các giấy tờ có giá trị khác, hộ chiếu và giấy tờ tùy thân
- Quyền lục soát: Vì các lý do an toàn và an ninh, chúng tôi có thể yêu cầu quý khách và hành lý phải qua kiểm soát, soi chiếu bằng X-quang hoặc các hình thức soi chiếu khác. Chúng tôi có quyền kiểm tra vắng mặt hành lý của quý khách, nếu không tìm được quý khách, nhằm mục đích kiểm tra xem quý khách có hoặc hành lý của quý khách có chứa hàng hóa cấm hoặc không được chấp thuận.Nếu quý khách từ chối việc kiểm tra hoặc soi chiếu như vậy, chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển quý khách và hành lý của quý khách mà không hoàn trả lại cước vận chuyển và không chịu trách nhiệm gì khác với quý khách.Trong trường hợp việc kiểm tra, soi chiếu gây ra thương tích cho quý khách hoặc tổn thất cho hành lý, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho thương tích hoặc tổn thất đó, nếu không phải do lỗi hoặc sơ suất của chúng tôi.
- Hành lý ký gởi: Sau khi hành lý được bàn giao cho chúng tôi để kiểm tra, chúng tôi sẽ bảo quản hành lý đó và phát hành một thẻ Hành lý cho mỗi kiện hành lý. Hành lý ký gởi phải có tên quý khách hoặc các có nhận dạng cá nhân được gắn một cách an toàn trên đó. Hành lý ký gởi được vận chuyển trên cùng tàu bay với quý khách, trừ khi chúng tôi quyết định vận chuyển hành lý đó trên chuyến bay khác do các lý do an toàn, an ninh hoặc khai thác. Nếu hành lý của quý khách được vận chuyển trên chuyến bay sau, chúng tôi sẽ giao hành lý đó cho quý khách trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi chuyến bay đó đến, trừ khi quý khách bắt buộc phải có mặt để làm thủ tục hải quan theo luật định. 

- Hành lý ký gởi: Một khoản phí hành lý được tính cho việc vận chuyển Hành lý ký gởi. Hạn mức hành lý ký gởi ban đầu tối thiểu có thể mua là 15kg, sau đó có thể mua thêm từng hạn mức 5kg. Hành khách nào ký gởi hành lý vượt quá 15kg hoặc vượt hạn mức hành lý đã mua khi đặt chỗ sẽ phải trả thêm phí tính theo từng kg tại quầy thủ tục đăng ký chuyến bay ở sân bay. Xin tham khảo thêm Biểu Phí của chúng tôi để có thêm chi tiết về mọi mức cước phí. Phí hành lý không được hoàn lại và không được  chuyển nhượng. 
Xe đẩy trẻ em, xe lăn tay, các thiết bị hỗ trợ di chuyển hoặc khung nạng được vận chuyển miễn phí. 
Trẻ nhỏ không được mang theo hành lý, mặc dù các loại xe đẩy, xe nôi được vận chuyển miễn phí. 

TIN TỨC HÀNG KHÔNG Xem tất cả

Cảng HKQT Nội Bài đón siêu tàu bay A350-900 của Vietnam Airlines

Cảng HKQT Nội Bài đón siêu tàu bay A350-900 của Vietnam Airlines

Ngày 01/7/2015, tại Cảng HKQT Nội Bài, tàu bay thế hệ mới A350-900 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã hạ cánh an toàn trong màn phun vòi rồng chào đón, niềm hân hoan của Vietnam Airlines và những đơn vị trực tiếp phục vụ khai thác