ISO

ISO

05/05/2018

Ngày 12/07, tại Cảng HK Thọ Xuân đã tổ chức lễ đón nhận và công bố chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 với

Ngày 12/07, tại Cảng HK Thọ Xuân đã tổ chức lễ đón nhận và công bố chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 với phạm vi áp dụng “quản lý và điều hành cảng hàng không”.