Quy định về chất lỏng

Quy định về chất lỏng

Quy định về chất lỏng

14/04/2018

1. Mỗi hành khách chỉ được mang không quá một lít chất lỏng theo người và hành lý xách tay, trừ chất lỏng (các loại nước), các chất đặc sánh, dung dịch xịt là thuốc chữa bệnh, sữa, thức ăn cho trẻ em, mua tại cửa hàng miễn thuế nằm trong khu cách ly của sân bay và trên tàu bay.

KÍCH THƯỚC, KHỐI LƯỢNG HÀNH LÝ
Giấy tờ tùy thân
Các vật dụng phải kiểm tra soi chiếu riêng

QUY ĐỊNH VỀ MANG CHẤT LỎNG THEO NGƯỜI VÀ HÀNH LÝ XÁCH TAY LÊN TÀU BAY
(Ban hành theo Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải)


 

1. Mỗi hành khách chỉ được mang không quá một lít chất lỏng theo người và hành lý xách tay, trừ chất lỏng (các loại nước), các chất đặc sánh, dung dịch xịt là thuốc chữa bệnh, sữa, thức ăn cho trẻ em, mua tại cửa hàng miễn thuế nằm trong khu cách ly của sân bay và trên tàu bay.

2. Dung tích của mỗi chai, lọ, bình chứa chất lỏng mang theo người và hành lý xách tay không quá 100ml và phải được đóng kín hoàn toàn. Các chai, lọ, bình chất lỏng phải để gọn trong một túi nhựa trong suốt quy định tại Phụ lục XXVI; mỗi hành khách chỉ được phép mang một túi nhựa.

3. Thuốc chữa bệnh phải kèm theo đơn thuốc trong đó phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của người kê đơn thuốc, trong đơn phải có họ và tên người sử dụng thuốc phù hợp với họ và tên trên vé hành khách. Sữa, thức ăn dành cho trẻ em, trẻ sơ sinh phải có trẻ em, trẻ sơ sinh đi cùng.

4. Chất lỏng hành khách mua tại cửa hàng miễn thuế trong khu cách ly, trên chuyến bay được phép mang theo người và hành lý xách tay với điều kiện phải đựng trong túi nhựa trong suốt quy định tại Phụ lục XXVI của người bán có niêm phong của nơi bán; bên trong có chứng từ để ở vị trí đọc được một cách dễ dàng mà không cần mở túi có ghi các nội dung:

- Ngày bán hàng (ngày/tháng/năm);

- Nơi bán (quốc gia, sân bay, hãng hàng không) dùng mã quốc tế;

- Số chuyến bay, tên hành khách;

- Số lượng và danh sách hàng trong túi.

- Để biết thêm thông tin chi tiết, hành khách vui lòng liên hệ với hãng hàng không vận chuyển trước chuyến bay để được hướng dẫn.